Leefstijl met Prestar

Leefstijl met Prestar
In samenwerking met Prestar is https://www.leefstijlspecialisten.nl/ gelanceerd. Na registratie op de site ben je direct vindbaar voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Wil je als leefstijlprofessional betaalde leefstijladviezen gaan geven? Dan is dit je kans! Lidmaatschap van een beroepsvereniging is één van de voorwaarden om betaalde adviezen te geven aan collectief verzekerde cliënten van Menzis.

Kijk of je voldoet aan de eisen van het protocol “Leefstijl met Prestar” via deze link: Protocol leefstijl met Prestar

Zorgmodule bewegen

Zorgmodule bewegen
De zorgmodule bewegen behoort tot het generieke deel van de zorg die beschreven staat in de zorgstandaarden voor patiënten met (een hoog risico op) een chronische aandoening. We hebben vanuit de klankbordgroep intensief feedback geleverd aan de zorgmodule bewegen. Hier hebben wij veel inhoud op taakniveau van de leefstijlprofessionals, doelgroepen en SCAS kunnen bijvoegen. Helaas worden we nog niet goed bij de naam genoemd in het document, maar wel in de bijlage. Hier telt het ledenaantal mee, hoe meer leden, hoe belangrijker de stem is van de groep.

We zoeken en ontwikkelen nu samenwerking met Fitvak! en EFAA, om het beroep sterker te maken en collectiviteit te zoeken in opleidingen.

Sportzorg Alliantie

Sportzorg alliantie
Het doel van de Sportzorg Alliantie is dat de kwaliteit van de sportzorg en de sportzorgstructuur op een zo hoog mogelijk niveau wordt gebracht én gehouden wordt en daarnaast dat de sportzorg toegankelijk wordt gemaakt en gehouden voor alle beoefenaren van sport en sportief bewegen, ongeacht het niveau. Met deze samenwerking op inhoud beogen de participerende partijen (met SCAS certificering) een sterke sportzorgketen te vormen. Er wordt duidelijk in kaart gebracht wanneer welke professional gewenst is. Dit biedt kansen op betaald werk voor ons als leefstijlprofessional. Naast de NBLP doen onder andere de vereniging voor sportgeneeskunde (VSG), de vereniging voor sportdiëtetiek Nederland (VSN) en de Nederlandse vereniging voor sportpodotherapeuten (NVvSP) mee aan dit initiatief.