Hoe ziet het certificeringstraject eruit?

De SCAS
De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg is opgericht voor het onpartijdig vaststellen van:

  • de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van blessures
  • de kwaliteit van instellingen in de sportgezondheidszorg
  • de kwaliteit van producten en opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg
  • tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actuele informatie
Alle actuele informatie over de activiteiten van de SCAS voor de NBLP vindt u op de website van de SCAS.

Certificering
Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar, het niveau van de opleiding en de geboden zorg (product) inzichtelijk worden gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het vaststellen van nauw omschreven criteria. Bij certificering van instellingen gaat het om criteria waaraan organisaties moeten voldoen om hun producten en diensten te kunnen leveren volgens een vastgesteld kwaliteitsniveau. Leefstijlprofessionals kunnen zich laten certificeren sinds 2011. De kosten voor certificering bedragen € 120,-, voor de duur van 3 jaar.

Werkwijze
Aanmelden:
Een aanvrager voor een certificering kan zich via de website aanmelden voor een certificeringstraject. Het aanmeldingsformulier dient met een aantal vereiste documenten, die als bewijsmateriaal binnen het certificeringssysteem gelden, te worden aangeleverd. U wordt vanuit het SCAS-bureau geinformeerd over de status van uw aangemaakte dossier. Indien uw dossier compleet is wordt het ter beoordeling aangeboden aan de onafhaneklijke certifcerende functionaris.

Door wie wordt een aanvraag beoordeeld?
Een onafhankelijke certificerende functionaris vergelijkt de kwalificaties van de professional met de opgestelde toetstermen. Voor instellingen, opleidingen en producten zullen aangeleverde documenten worden getoetst in een deskresearch en/of audit op de werkplek. Het onderzoek wordt afgesloten met een besluit over het verstrekken van het certificaat aan de aanvrager.
Indien het besluit positief is krijgt u uw certificaat toegstuurd. Mocht u nog bepaalde documenten moeten aanleveren dan wordt u daarvan door de SCAS op de hoogte gesteld.

Hoe lang is een certificaat geldig?
De geldigheid van het certificaat is 3 jaar. Deze periode wordt vastgesteld door het College van Deskundigen.

Openbaar register van gecertificeerden
Gecertificeerde Leefstijlprofessionals staan vermeld op de website van de SCAS.