Sportzorg Alliantie

Sportzorg alliantie
Het doel van de Sportzorg Alliantie is dat de kwaliteit van de sportzorg en de sportzorgstructuur op een zo hoog mogelijk niveau wordt gebracht én gehouden wordt en daarnaast dat de sportzorg toegankelijk wordt gemaakt en gehouden voor alle beoefenaren van sport en sportief bewegen, ongeacht het niveau. Met deze samenwerking op inhoud beogen de participerende partijen (met SCAS certificering) een sterke sportzorgketen te vormen. Er wordt duidelijk in kaart gebracht wanneer welke professional gewenst is. Dit biedt kansen op betaald werk voor ons als leefstijlprofessional. Naast de NBLP doen onder andere de vereniging voor sportgeneeskunde (VSG), de vereniging voor sportdiëtetiek Nederland (VSN) en de Nederlandse vereniging voor sportpodotherapeuten (NVvSP) mee aan dit initiatief.