Zorgmodule bewegen

Zorgmodule bewegen
De zorgmodule bewegen behoort tot het generieke deel van de zorg die beschreven staat in de zorgstandaarden voor patiënten met (een hoog risico op) een chronische aandoening. We hebben vanuit de klankbordgroep intensief feedback geleverd aan de zorgmodule bewegen. Hier hebben wij veel inhoud op taakniveau van de leefstijlprofessionals, doelgroepen en SCAS kunnen bijvoegen. Helaas worden we nog niet goed bij de naam genoemd in het document, maar wel in de bijlage. Hier telt het ledenaantal mee, hoe meer leden, hoe belangrijker de stem is van de groep.

We zoeken en ontwikkelen nu samenwerking met Fitvak! en EFAA, om het beroep sterker te maken en collectiviteit te zoeken in opleidingen.