Afmelden

Afmeldingen dienen uiterlijk drie maanden voor het lidmaatschaps-jaar binnen te zijn. Indien niet tijdig is opgezegd, volgt stilzwijgende verlenging voor één jaar. Het lid is dan verplicht de contributie te voldoen. De NBLP kan besluiten via een incassobureau het verschuldigde bedrag te (laten) vorderen, waarbij extra kosten voor rekening van het lid komen.

Afmelden kan door middel van een brief of e-mail gericht aan het secretariaat van de NBLP, t.a.v. de penningmeester, penningmeester@NBLP.nl, onder vermelding van naam, lidmaatschapsnummer en de reden voor opzegging van het lidmaatschap. Het lid ontvangt na afmelding een bevestiging hiervan via het secretariaat.

Voor verdere informatie over afmelden zie de statuten van de NBLP.