Het bestuur

Het bestuur van de NBLP ontwikkelt het beleid van de vereniging en zorgt ervoor dat dit wordt uitgevoerd. Het bestuur wordt gevormd door vijf bestuursleden, die werkzaam zijn in de verschillende werkvelden. Het bestuur bestaat uit de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Kwaliteitsfunctionaris
  • PR/communicatie functionaris

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar. Deze frequente bijeenkomsten zijn nodig om in te kunnen spelen op een snel veranderend werkveld.

De bestuursleden 

Voorzitter
De functie van voorzitter wordt bekleed door Rutger Bennink. Rutger is afgestuurd in 2011 aan de Hanzehogeschool te Groningen. Na zijn afstuderen is hij direct gestart als ondernemer van Consilio Vivendi. Als voorzitter is Rutger de eerste contactpersoon binnen de vereniging. Hij is met ondersteuning van de andere bestuursleden de gespreksvoerder. Daarnaast coördineert hij activiteiten en accreditatie rondom bij/nascholing en is hij voorzitter in het College van Deskundigen van de SCAS.

Mailadres: voorzitter@nblp.nl

Secretaris

Mailadres: secretaris@nblp.nl

Penningmeester

De rol van penningsmeester en ledenadministrateur is in handen van Jacob Veenstra. Jacob is in 2009 afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na zijn studie heeft hij verschillende functies gehad in de Fitness en Gezondheidsbranche, tevens is Jacob Triathleet op nationaal niveau.

Mailadres: penningmeester@nblp.nl