Statuten, gedragscode en huishoudelijk reglement

 

De statuten

Het document bevat de statuten van de NBLP.

 

De gedragscode

Dit document geeft de gedragscode van de NBLP weer.

 

Het huishoudelijk reglement

Het document bevat de huishoudelijke regels van het bestuur de NBLP en haar leden.