Missie & visie

Missie
De NBLP zet zich in voor de kwaliteit van de uitoefening van het vak als leefstijlprofessional. Op die wijze kan de leefstijlprofessional op termijn een aantoonbare bijdrage leveren aan een betere gezondheid van de inwoners van Nederland.
Om de missie uit te voeren is de NBLP faciliterend, stimulerend en richtinggevend, afgestemd op de behoefte van de professional: het kloppend hart binnen het vakgebied van de leefstijlprofessional. De NBLP zoekt samenwerking met die instellingen/instanties die (mede) een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Visie
De NBLP ziet het als haar rol om op onafhankelijke wijze de professional in deze kwaliteitsontwikkeling te faciliteren. Het uitwisselen van informatie, het realiseren van ontmoetingen ten behoeve van meningsvorming, inspiratie en steun, maar ook registratie en certificering zijn hierbij van wezenlijk belang. De NBLP is van mening dat de leefstijlprofessional baat heeft bij een collectieve ondersteuning, om de belangen van de professional op landelijk niveau te kunnen vertegenwoordigen.