Kerntaak 1

Implementeert de intake- c.q. analysefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een doelgroep, klant(en) of cliënt(en).

De Leefstijlprofessional draagt zorg voor een kwalitatieve hoogwaardige begeleiding van zijn doelgroep of cliënt . Dit betekent o.a. dat de Leefstijlprofessional op planmatige wijze gezondheidswinst realiseert, gekoppeld aan de doelstellingen en behoefte van de opdrachtgever, doelgroep c.q. cliënt. De Leefstijlprofessional draagt hierbij zorg voor optimale randvoorwaarden als o.a. een goed onderbouwde intake- c.q. analysefase en begeleidingsplan, toereikend budget en materiaal en periodieke rapportage aan de opdrachtgever. Gevolg van het begeleidingsplan kan zijn, dat de Leefstijlprofessional leiding geeft aan een team van deskundigen op het gebied van voeding (diëtisten), beweging en training (sportinstructeurs) en gedrag (maatschappelijk werk, psycholoog). Hiervoor stelt de Leefstijlprofessional een beleidskader op.

[ga door naar kerntaak 2]

[ga terug naar kerntaken]