Kerntaak 2

Informeert de doelgroep, klant(en), cliënt(en) en/of opdrachtgever(s) ten aanzien van gezondheids-bevorderende acties door middel van bewegings- en/of leefstijl activiteiten/beleid.

De Leefstijlprofessional informeert doelgroepen, klant of cliënten voor wat betreft gezondheidsbevorderende adviezen. Deze adviezen hebben zowel betrekking op uitvoerings- alswel beleidsmatig niveau. De adviezen en voorlichtingen zijn gericht op het realiseren van gezondheidwinst door middel van gedragsverandering. De adviezen zijn gebaseerd op een gedegen analyse van de beginsituatie, gekoppeld aan de wensen en behoeftes van de doelgroep, klant, cliënt(en) of opdrachtgever. In het advies houdt de Leefstijlprofessional rekening met financiële en organisatorische consequenties van de gegeven adviezen.

[ga door naar kerntaak 3]

[ga terug naar kerntaken]