Werkveld

De Leefstijlprofessional is werkzaam in verschillende contexten die zich van elkaar onderscheiden door de aard van organisatie (o.a. wet- en regelgeving), aard van activiteit (bewegingsvormen, kwaliteit van bewegen) en geografische aspecten (regionaal, nationaal, internationaal).

Primair worden de volgende beroepscontexten voor de Leefstijlprofessional onderscheiden:

  1. Sport en vrije tijd
  2. Bedrijfsleven
  3. Intermediairen
  4. Overheden en koepelorganisaties