Werkveld Intermediairen

Hierbij kan gedacht worden aan fondsen, ziektekostenverzekeraars (counseling, PACE), scholen, sportorganisaties, welzijnswerk, woningbouwcorporaties,en organisaties die de belangen van een bepaalde of diverse doelgroepen behartigen (jongeren, ouderen, chronisch zieken, allochtonen etc).

Cliënten die bijvoorbeeld medisch uitbehandeld zijn maar nog steeds begeleid moeten worden in hun gedrags- cq. leefstijl veranderingsproces worden begeleid door de Leefstijlprofessional in dit werkveld. Voor mensen met functiestoornissen en beperkingen is er een aangepast specifiek sport- en beweegaanbod.

[ga door naar werkveld Overheden en koepelorganisaties]

[ga terug naar werkveld]