Werkveld Sport en vrije tijd

In de beschrijving van sport wordt een ruime definitie van sport gehanteerd. In de rest van de navolgende teksten wordt onder sport bewegingsactiviteiten verstaan binnen de invulling van vrije tijd, maar ook als georganiseerde en ongeorganiseerde sport.

De Leefstijlprofessional in dit werkveld is in staat groeps- en/of individuele bewegings- cq. leefstijlinterventies te begeleiden, managen, adviseren, ontwikkelen en onderzoeken. Deze Leefstijlprofessional kan werkzaam zijn in bewegingsstimuleringstrajecten. De Leefstijlprofessional kan ook ondersteunend zijn in de prestatiesport als adviseur, ontwikkelaar, begeleider van bijv. sportspecifieke krachttrainingsprogramma’s om sportblessures te voorkomen of terugval te voorkomen.

[ga door naar werkveld Bedrijfsleven]

[ga terug naar werkveld]